***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกำแพงแสน***
ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม เปิดศรช.ตำบลของอำเภอกำแพงแสน


งานเปิด ศรช. ตำบลห้วยขวาง
 ณ ตำบลห้วยขวาง วันที่ 14 มิ.ย. 2553
ได้รับเกียรติจากท่าน สส. อนุชา สะสมทรัพย์
เป็นประธานเปิดงานและได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม
กศน. อำเภอกำแพงแสน อบต.ห้วยขางและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

งานเปิด ศรช. ตำบลห้วยม่วง
ณ ตำบลห้วยม่วง วันที่ 1 มิ.ย. 2553
  

งานเปิด ศรช.ตำบลห้วยม่วงได้รับเกียรติ
จากท่าน นายอำเภอกำแพงแสน
เป็นประธานเปิดงาน
และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม
กศน. อำเภอกำแพงแสน  อบต.ห้วยม่วงและแขกผู้มีเกียรติ

งานเปิด ศรช ตำบลหนองกระทุ่ม
ณ ตำบลหนองกระทุ่ม วันที่ 8 มี.ค.2553 งานเปิด ศรช.ตำบลหนองกระทุ่ม
ได้รับเกียรติจาก ท่าน สส. อนุชา สะสมทรัพย์
เป็นประธานเปิดงานและได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม
กศน. อำเภอกำแพงแสน
อบต.ตำบลหนองกระทุ่ม และแขกผู้มีเกียรติ

งานเปิด ศรช.ตำบลทุ่งขวาง
ณ ตำบลทุ่งขวาง วันที่ 21 ธ.ค.2552     
งานเปิด ศรช.ตำบลทุ่งขวางได้รับเกียรติ
จากท่าน ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดงาน ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
กศน. อำเภอกำแพงแสน
อบต.ตำบลทุ่งขวางและแขกผู้มีเกียรติ

กศน. กำแพงแสนเปิด ศรช. ไปแล้ว 4 แห่ง
และจะเปิดเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ ศรช.ตำบลทุ่งลูกนก
ในวันที่ 29  มิถุนายน   2553
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้
ในวันและเวลาดังกล่าว