***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกำแพงแสน***
สมาชิกใหม่

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุด
ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการยืมหนังสือทุกประเภทที่ห้องสมุด
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รับที่คั่นหนังสือสวยๆ **ฟรี** รีบสมัครด่วน
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการท่านใดที่มีความประสงค์เป็นสมาชิกใหม่ของห้องสมุด
หรือจะต่อบัตรสมาชิกเดิมที่มีอยู่แล้ว
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้
    1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป
    2.สำเนาบัตาประชาชน/หรือบัตรข้าราชการ
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน
        *** สมัครฟรี***

สมาชิกห้องสมุดปัจจุบันเรามีจำนวน  4,291  คน แล้วนะค่ะ